Dokumenty

Statut Technikum Masażu pobierz

Statut Technikum dla Niewidomych pobierz

Statut Szkoły Zawodowej pobierz

Statut Szkoły Policealnej pobierz

Statut Liceum Ogólnoksztłacącego pobierz

Plan pracy szkoły pobierz

Regulamin studniówki pobierz

Regulamin praktycznej nauki zawodu pobierz

Regulamin szkolnych wycieczek pobierz

Regulamin uczestnika wycieczki pobierz

Koncepcja pracy szkół ponadgimnazjalnych pobierz

Szkolny program wychowawczy pobierz

Program profilaktyki pobierz

Konstytucja Samorządu Szkolnego pobierz

 

Pliki do pobrania:

dzienniczek praktyk pobierz

ulotka informacyjna w j. polskim 1 pobierz

ulotka informacyjna w j. polskim 2 pobierz

ulotka informacyjna w j. angielskim strona 1, strona 2

ulotka informacyjna w j. niemieckim strona 1, strona 2


-->