Rekrutacja

Dokumenty, które należy złożyć w Biurze Szkolnym
przy ubieganiu się ucznia o przyjęcie do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach:

● dokumentacja okulistyczna i medyczna;
● odpis skrócony aktu urodzenia z PESEL-em kandydata i potwierdzonym stałym miejscem zamieszkania;
● dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne kandydata;
● 2 zdjęcia

ponadto

do Liceum, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

● ORZECZENIE o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej, które jest podstawą przyjęcia do Ośrodka;
● podanie kandydata i jego rodziców (opiekunów) o przyjęcie do szkoły i internatu;
● życiorys kandydata;
● świadectwo z ostatniej klasy oraz wypis ocen z I semestru bieżącego roku szkolnego;
● orzeczenie o niepełnosprawności,

do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej – zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Po rozmowach kwalifikacyjnych i przyjęciu ucznia do średniej szkoły należy dołączyć:

● wyniki egzaminów gimnazjalnych;
● świadectwo ukończenia szkoły;
● kartę szczepień.

do Szkoły Policealnej

● orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
● podanie kandydata o przyjęcie do szkoły,
● zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
● świadectwo ukończenia liceum.

Do placówek naszego Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież zaliczana do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku /dawna I i II grupa inwalidztwa/.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktować się:
z biurem szkolnym tel. (0 22) 75-23-101 lub szkołą tel. (22) 75-23-117

 

 


-->