Szkoły ponadgimnazjalne

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach prowadzimy naukę w następujących szkołach:

● Technikum Masażu   (4 lata nauki) – po ukończeniu, mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, absolwenci znajdują zatrudnienie. Na zajęciach w pracowniach szkolnych i na praktykach w warszawskich szpitalach i placówkach specjalistycznych, uczniowie uczą się zawodu masażysty. Po zdaniu  egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł technika masażysty. Tutaj znajduje się podstawa programowa dla tego zawodu >>>

●  Technikum dla Niewidomych  (4 lata nauki) – nastawione jest na uczenie technik informatycznych, umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z informacji multimedialnej oraz na naukę programowania. Po zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują tytuł technik informatyk. Szkoła  prowadzi też programy indywidualne dostosowane do możliwości ucznia. Tutaj znajduje się podstawa programowa dla tego zawodu >>>

●  Liceum Ogólnokształcące – jest nastawione na intensywną naukę języków obcych – języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia, oprócz zajęć programowych z języków obcych, w konwersacjach prowadzonych przez wolontariuszy –‘native speakers’ oraz dodatkowych zajęciach prowadzonych metodą Callana.

●  Szkoła Zawodowa (3 lata nauki) – tutaj kandydat może wybrać, zgodnie z predyspozycjami, zainteresowaniami i planami życiowymi, jeden z następujących kierunków:

–  rękodzielnik wyrobów włókienniczych, tutaj znajduje się podstawa programowa dla tego zawodu >>>

–  ślusarz, tutaj znajduje się podstawa programowa dla tego zawodu >>>

–  koszykarz plecionkarz, tutaj znajduje się podstawa programowa dla tego zawodu >>>

– ogrodnik. tutaj znajduje się podstawa programowa dla tego zawodu >>>

●   Szkoła Policealna (4 semestry) – kształci młodzież niewidomą i słabowidzącą  w zawodach „technik masażysta”, „technik informatyki”,  „technik tyfloinformatyk”, „technik administracji”.

W trakcie nauki słuchacze szkoły policealnej odbywają 1-miesięczne praktyki zawodowe, prowadzone w różnych firmach. Na zakończenie nauki mogą przystąpić do egzaminu zawodowego przed państwową komisyjną egzaminacyjną. W wyniku zdanego egzaminu otrzymują tytuł zawodowy: technik masażysta, technik informatyk technik tyfloinformatyk lub technik prac biurowych.

Nasze szkoły są Ośrodkami Egzaminacyjnymi z uprawnieniami OKE  do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W Ośrodku działa Uczniowski Klub Sportowy. Nasi wychowankowie bardzo często reprezentują barwy kraju na zawodach międzynarodowych. Od kilku lat w Laskach organizowany jest  Wiosenny Bieg Przełajowy. Popularnością cieszy się  kolarstwo tandemowe, jak również goalball (gra zespołowa z udźwiękowioną piłką).

W Laskach prowadzona jest również indywidualna nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się oraz rehabilitacja wzroku, która umożliwia lepsze wykorzystanie resztek widzenia. Ważnym elementem osiągnięcia samodzielności życiowej jest udział w zajęciach rehabilitacyjnych, czemu  służą pracownie rehabilitacyjne, basen i wydzielony teren do hipoterapii.  Jeździecki Klub „Tarant” prowadzi sekcje ujeżdżania koni.

Zapewniamy stałą opiekę medyczną. Posiadamy własny szpitalik i przychodnię wyposażone w specjalistyczne gabinety lekarskie: okulistyczny i stomatologiczny.

Pracownia Psychologiczna – poprzez zespół psychologów obejmuje opieką wszystkich uczniów.

Harmonogram rekrutacji do naszych szkół znajduje się tutaj>>>

Informacja o dokumentach jakie należy złożyć przy ubieganiu się o przyjęcie do naszych szkół znajduje się tutaj >>>

Więcej informacji o Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach można znaleźć pod adresem: http://www.laski.edu.pl.

 

Kandydaci zainteresowani nauką w naszej szkole proszeni są o kontakt
z biurem szkolnym tel: (22) 7523101 lub dyrektorem szkoły tel. (22) 7523117

 


-->