Szkoły

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, posiada uprawnienia szkół publicznych. Oferuje dzieciom i młodzieży z wadami wzroku edukację w następujących szkołach ponadgimnazjalnych:

  • Liceum Ogólnokształcące – 3 lata
  • Technikum Masażu – 4 lata
  • Technikum dla Niewidomych – 4 lata
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 lata
  • Szkoła Policealna – 4 semestry

Informacja o kierunkach kształcenia zawodowego w naszych szkołach znajduje się tutaj >>>.

Opis kierunków kształcenia zawodowego w naszych szkołach znajduje się tutaj >>>.

Informacja o Szkole Policealnej znajduje się tutaj >>>.

Informacje na temat nowego zawodu technik tyfloinformatyk znajdują się tutaj >>>.

Harmonogram rekrutacji do naszych szkół znajduje się tutaj >>>.

Informacja o dokumentach, jakie należy złożyć przy ubieganiu się o przyjęcie do naszych szkół znajduje się tutaj >>>.

Kandydaci zainteresowani nauką w naszej szkole proszeni są o kontakt:
z biurem szkolnym tel: (22) 75 23 101 lub dyrektorem szkoły tel. (22) 75 23 117


-->