Wymiana polsko-niemiecka

W dniach 9 – 14 września br. gościła w Laskach 20-osobowa grupa uczniów z klasy II Gimnazjum im. Ernst-Moritz-Arndt z Herzberg (Dolna Saksonia). Była to kolejna, już czwarta, z wizyt, realizowanych w ramach wymiany polsko – niemieckiej. W tym roku po raz pierwszy uczestniczyli w spotkaniach – obok uczniów laskowskiego gimnazjum i szkoły muzycznej – również uczniowie Jabłonek (przede wszystkim klasy I, II LO i Technikum, II ZSZ) oraz tegoroczni maturzyści, nauczyciele i nowi wolontariusze z Niemiec i USA .
Gościom z Niemiec pokazano Laski; zaproszono na lekcje i wycieczki (m. in. zwiedzano Toruń); razem muzykowano. W programie wizyty znalazły się także spotkania z Kierownictwem Lasek i przedstawicielami rodzin Wernerów i Kochów, których przodkowie zdecydowali się kiedyś opuścić Niemcy i osiedlili się w Polsce. Uczniowie niemieccy wzięli także udział w warsztatach poświęconych widzeniu i postaci Janusza Korczaka.

Projekt  został sfinansowany przez „Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży”.

Uczniowie z Miemiec na lekcji         W jadalniprzed Domem RekolekcyjnymNa lekcji w szkolepodstawowejW ToruniuW Toruniu


-->