Młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy w Jabłonkach

W dniu 11 marca 2016 r. gościliśmy w naszej szkole 7-osobową grupę młodzieży z Ochotniczego Hufca Pracy. W spotkaniu z podopiecznymi bielańskiej jednostki udział wzięli uczniowie Szkoły Zawodowej.

Ochotnicze Hufce Pracy to organizacja, która specjalizuje się w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wizyta w Laskach odbyła się w ramach programu resocjalizacyjnego pt. „Dostrzegamy-Pomagamy”. Celem tego programu jest uwrażliwienie młodych ludzi, poszerzenie ich wiedzy i świadomości.

Gości przywitał dyrektor naszej szkoły, pan Stanisław Badeński, który następnie oprowadził młodzież po pracowniach. Później grupa – w obecności naszych uczniów – zwiedziła warsztaty szkolące, m.in. pracownie: dziewiarską, ceramiczną, tkacką oraz pracownię obróbki ręcznej metalu i dział obrabiarek.

Na zakończenie młodzież z OHP obejrzała program poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Sebastian Wonderzy

Krzysztof Wójtowicz

Młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy w pracowni dziewiarskiej; rozmowa z Pauliną Flak  Młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy z panią Agatą Skwirosz w pracowni tkackiej.  Spotkanie "przy kawie" młodzieży z Ochotniczego Hufca Pracy z uczniami Szkoły Zawodowej


-->