Przy ŁAMANIU CHLEBA

W Wielki Wtorek, tradycyjnie już, odbyło się w Jabłonkach, wielkopostne spotkanie. Na holu, wokół stołu, na którym na białym obrusie położono bochen chleba, zasiedli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz goście, wśród nich Prezes – Senior Pan Władysław Gołąb i Prezes – Pan Paweł Kacprzyk.

O obrzędzie łamania chleba opowiedział Dyrektor Jabłonek – Pan Stanisław Badeński. Zwrócił uwagę, że prosty, jakże ludzki, gest łamania chleba nasycony jest głęboką symboliką. Zawarta jest ona najpierw w fakcie „bycia razem”. Solidarna wspólnota stołu domaga się wzajemnego zrozumienia, czyli wybaczenia, zgody na wzajemną inność, tchnie życzliwością. Wielkopostnie łamiąc chleb, dajemy wyraz naszej postawy powstawania z martwych – wybaczenia innym i sobie samym. Pragniemy być w bliskości z innymi, by ostatecznie cieszyć się już wkrótce Świętami Wielkiej Nocy.

W tym roku, ogłoszonym Rokiem św. Brata Alberta Chmielowskiego, który powtarzał: Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny
, wielkopostne spotkanie w Jabłonkach było celebrowaniem chleba, pytaniem o gotowość do łamania, przełamywania siebie i ostatecznie budowania wspólnoty.

Stara pieśń „Jest drabina do Nieba” otworzyła część medytacyjną spotkania zatytułowaną „Przychodzę, Panie”. Uczniowie i nauczyciele dzielili się tekstami z ostatnio wydanego modlitewnika poetyckiego „Klęcznik ze słów”. Następnie łamano chleb i życzono sobie wzajemnie dobrego przeżycia Triduum Paschalnego i radości Wielkiej Nocy.

Uczestnicy spotkania zostali obdarowani pisankami i kartkami z myślami św. Brata Alberta. Każdy z uczniów otrzymał też zwyczajowego zajączka – słodki prezent przekazany do Lasek przez Księdza Kardynała Kazimierza Nycza.

              


-->