Promieniowanie wokół nas

    Niewielu ludzi ma okazję widzieć detektor jądrowy. Niewielu również może z nim eksperymentować. My natomiast mogliśmy to zrobić, dzięki uprzejmości Pana Doktora Macieja Chotkowskiego, który zaprosił nas 28 kwietnia 2016 r. na Wydział Chemii, a także zorganizował tam dla nas zajęcia.

   Z niemałym zaciekawieniem dowiedzieliśmy się, że stojące na stole, małe  i cykające urządzenie, to detektor promieniowania jądrowego. Jego cykanie oczywiście uzależnione jest od natężenia promieniowania.

    Zwróciliśmy uwagę, że detektor cyka, choć nie ma w nim żadnej próbki. Wniosek nasuwał się sam: wszystko jest napromieniowane. Nasze obawy jednak szybko rozwiał pan doktor, mówiąc że nie jest to promieniowanie szkodliwe dla człowieka.

  Nadszedł w końcu czas na właściwy eksperyment – próbę zatrzymania promieniowania. Przekonaliśmy się, że promieniowanie alfa spokojnie może zatrzymać zwykła kartka papieru, natomiast w przypadku promieniowania gamma nie wystarczy nawet ołowiana folia.

      Naszym następnym zadaniem było pomieszanie ze sobą w odpowiednich proporcjach, (każdy w innych) dwóch soli: chlorku potasu (KCl), oraz chlorku sodu (NaCl), czyli zwykłej soli kuchennej. Następnie, tak przygotowane mieszaniny, umieściliśmy w detektorze. Teraz musieliśmy się skupić, by usłyszeć, ile zliczeń zanotuje detektor. Im większa ilość owych zliczeń, tym większa ilość potasu w mieszaninie.

      Gdy już wszystkie przygotowane przez nas mieszaniny soli przeszły przez detektor, zabraliśmy się za robienie wykresu średniej ilości zliczeń. Do tego celu posłużył nam układ współrzędnych. Gdy zadanie zostało ukończone, zmotywowani pochwałą pana doktora, przeszliśmy do drugiej sali.  Tam też mogliśmy obejrzeć urządzenia, z jakimi na co dzień pracują chemicy.

      Niestety był to już koniec naszych chemicznych wojaży. I tak, pełni nowej wiedzy, doświadczeń, a przede wszystkim z poczuciem miło i pożytecznie spędzonego czasu wróciliśmy do szkoły. Mamy nadzieję, że Wydział Chemii uda nam się odwiedzić jeszcze nie jeden raz.

Tekst: Kamil Wiśniewski

Zdjęcia: dr Maciej Chotkowski

Uczniowie z Lasek: Dmytro Dmytruk, Piotr Warachowski, Patryk Kalisz - w pracowni Wydziału Chemii UW  Uczniowie z Lasek: Piotr Warachowski i Patryk Kalisz - w pracowni Wydziału Chemii UW podczas oglądania detektora promieniowania jądrowego  Uczniowie z Lasek: Kamil Wiśniewski, Piotr Warachowski  - w pracowni Wydziału Chemii UW podczas kreślenia wykresu  Uczniowie z Lasek: Dmytro Dmytruk, Kamil Wiśniewski i Piotr Warachowski w pracowni Wydziału Chemii UW podczas tworzenia mieszanin  Wykonany przez uczniów z Lasek wykres stężenia KCI od ilości zliczeń.


-->