Uczniowie z Jabłonek

Fotografie wykonane przez panią Joannę Śledzińską w październiku 2014 roku.

Ala Szymańska w pracowni informatycznej  Ala Szymańska z panią Teresą Pacułą w czasie lekcji w pracowni informatycznej.  Tyfloinformatycy: Marcin, Dawid, Angelika i Michał podczas zajęć z panią Agatą Skwirosz.  Uczniowie Technikum Masażu: Paweł Misiak, Jarosław Andrzejczyk i Arkadiusz Duda w pracowni języka angielskiego.  Uczniowie: Iza, Kacper, Klaudia, Piotr, Monika, Arnika i Kamil podczas ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego.  Lekcja wf, ćwiczą: pan Krzysztof Koc, Piotr Rakowski, Klaudia Wiśniewska, Katarzyna Dojnikowska, Mateusz Jabłoński, Izabela Wydra.  W pracowni anatomii, od lewej: Grzegorz Kurpiński, pani Dorota Król, Bartosz Radomski i Barbara Dembler.  Robert Zarzecki wykonuje masaż barku.  Barbara Dembler wykonuje masaż ręki.


-->