Tomaszek 2016

W dniu 28. stycznia Kościół Katolicki obchodzi uroczystość św. Tomasza z Akwinu, a Jabłonki obchodzą patronalne święto szkoły. W tym roku jabłonkowe świętowanie odbyło się 29. stycznia.

O 9:00 w Kaplicy MB Anielskiej ojcowie dominikanie ze Służewa odprawili dla nas Mszę Świętą w rycie Tomaszowym, po czym goście, nauczyciele i uczniowie udali się do Jabłonek na wykład o św. Tomaszu z Akwinu o. Marka Krysztopika OP oraz poczęstunek.

W szkole pan dyrektor Stanisław Badeński uroczyście powitał wszystkich przybyłych, krótko przypomniał historię jabłonkowego święta i zaprezentował piękną ikonę św. Tomasza, autorstwa ks. Marcina Kowalczyka, wiszącą w naszym holu.

Ojciec Marek Krysztopik, dominikanin ze Służewa, zatytułował swój wykład „Smakowanie Boga”. Mówił, że święty Tomasz z Akwinu był pasjonatem, przyjacielem i sługą Boga. Trudy intelektualne oraz rozwój wiedzy traktował jako służbę Miłości, pracę w Kościele i zbliżanie się do Boga, coraz głębsze kochanie Go. Chciał, żeby Ci, którzy czytają jego przemyślenia, również zbliżali się do Jezusa.

Każdej nowej myśli dawał dużo czasu na dojrzewanie, by wypłynęła dla innych w najczystszej postaci. A więc cierpliwość to również to, czym kierował się św. Tomasz. Uważał, że nic tak nie uczy cierpliwości, jak krzyż, ale jednocześnie nie traktował krzyża w sposób cierpiętniczy.

Teologia Tomasza bierze się ze słuchania Boga i z robienia miejsca Bogu. Uważał: „Gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność”. Czymś wskazanym jest, żeby pobyć z Bogiem sam na sam, by lepiej Jego i siebie zrozumieć. Tylko w Bogu człowiek może się czuć nasyconym.

Jolanta Kozyra

Dyrektor Stanisław Badeński, Matka generalna Radosława Podgórska, o. Marek Krysztopik  Uczniowie i goście w holu szkoły  Pani dyrektor Elżbieta Szczepkowska prezentuje uczniom ikonę św. Tomasza z Akwinu  Kamil Wiśniewski mówi o wykonanym na lekcji polskiego projekcie, dotyczącym święta szkoły  Uczennice: Klaudia, Iza, Paulina i Patrycja podczas występu  Matka generalna Radosława Podgórska, Dyrektor Stanisław Badeński, o. Marek Krysztopik


-->