Ślubowanie Absolwentów 2014

Tegoroczni absolwenci wszystkich szkół laskowskich spotkali się w starym Domu Dziewcząt, gdzie odbyła się wielka uroczystość ślubowania, przygotowana przez Szkołę św. Maksymiliana.
Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Elżbieta Szczepkowska. Przedstawiła sylwetkę każdego z absolwentów, a Pan Dyrektor Wojciech Święcicki wręczył każdemu ceramiczny kwiatek, wykonany przez uczniów szkoły św. Maksymiliana.
Następnie absolwenci złożyli przysięgę. Tekst ślubowania odczytał uczeń Szkoły Specjalnej Krzysztof Sienkiewicz. Najlepsi otrzymali wyróżnienia i nagrody pieniężne, ufundowane przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Z naszej szkoły otrzymały je Angelika Dzigda i Aneta Wyrozębska. W imieniu absolwentów głos zabrała Aneta Wyrozębska.
Potem do absolwentów przemówili Prezes Towarzystwa, Pan Władysław Gołąb i Matka Radosława – przełożona Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Na zakończenie uczniowie szkoły specjalnej wystawili piękny spektakl. Był on refleksją na temat upływającego czasu. Spektakl miał piękną oprawę muzyczną i scenografię. Widzowie gromkimi brawami nagrodzili trud aktorów.

Dyrektor Święcicki rozpoczyna urozystośćA Dyrektor Święcicki wręcza kwiatek Anecie. Widok sali

Poczet sztandarowy Przemawia Matka Radosława Damian i Krzysztof na scenie zapowiadają spektakl

scena - aktorzy grają na instrumentach scena dziewczynki czytają swoje pamiętniki scena - wszyscy aktorzy

dyplom Andżeliki dyplom Anety


-->