Spotkanie z przedstawicielami Szkoły Głównej Handowej

 

Dnia 25 kwietnia 2014 r. w szkołach ponadgimnazjalnych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Szkoły Głównej Handlowej z udziałem pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych dr. Czesława Ślusarczyka i przedstawicielki Biura Rekrutacji Pani Magdaleny Sudor. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Liceum, Technikum i Szkoły Policealnej, którzy zapoznali się z zasadami rekrutacji na studia w SGH i dostosowaniami uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących kryteriów przyjęcia na studia, zasad studiowania i specyfiki poszczególnych kierunków. Na zakończenie uczniowie otrzymali materiały informacyjne o uczelni. Po spotkaniu długo toczyły się rozmowy wśród uczniów, którym spodobały się warunki studiowania i szeroka oferta uczelni.

 

  

 


  


-->