Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

W dniu 1 września 2014 roku w Jabłonkach rozpoczął się nowy rok szkolny. O godzinie 10 rano spotkaliśmy się na Mszy Świętej.  Następnie w internacie dziewcząt odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego.  Po uroczystości uczniowie spotkali się z wychowawcami w szkole.  Absolwenci otrzymali dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Uczniowie w holu szkoły  Pani Teresa gratuluje Dawidowi wyników z egzaminu

 


-->