O projekcie „Co tam komu w duszy gra”

12 – 13 maja 2014 r., w Roku Kolberga, pierwszacy z Jabłonek odwiedzili Podlasie. Powędrowali szlakiem Tykocin – Zamczysk – Czarna Wieś Kościelna – Sokółka – Bohoniki – Ostrów Północny – Supraśl – Święta Woda. Wycieczka była podsumowaniem realizowanego w drugim semestrze projektu szkolnego poświęconego źródłom dzisiejszych lokalnych kultur.

W Tykocinie uczniowie mieli muzealną lekcję wprowadzającą w krąg zagadnień związanych z życiem religijnym i kulturowym Żydów i zwiedzili Wielką Synagogę. Następnie spotkali się z Panią Marią Markiewiczową, inicjatorką lokalnej, niekomercyjnej inicjatywy pod nazwą Plac Czarnieckiego 10 i współzałożycielką Fundacji Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast. Odbyli też spacer po słynnym tykocińskim rynku i nawiedzili tykociński kościół.

   

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potem przemierzyli Podlaski Szlak Rzemieślniczy i spotkali się: w Zamczysku w warsztacie łyżkarskim z Panem Mieczysławem Baranowskim, w Czarnej Wsi Kościelnej z garncarzem – Panem Pawłem Piechowskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Sokółce złożyli wizytę w domu Pana mec. Leonarda Drożdżewicza, regionalisty, autora tekstów o tematyce historycznej.

W drugim dniu wycieczki, w Bohonikach, zwiedzano meczet i miejscowy cmentarz. Spotkano się z Panią Eugenią Zdanowicz, która opowiedziała o życiu religijnym i kulturowym polskich Tatarów.

W Ostrowiu Północnym młodzież była gośćmi prawosławnego Księdza Aleksandra Klimiuka. Zwiedziła cerkiew i spotkała się na plebanii z rodziną Księdza.

   

     

W Muzeum Ikon w Supraślu odbyła się lekcja poświęcona pisaniu ikon, a następnie o Podlasiu rozmawiano z Panią dr Ewą Rogalewską z IPN.
W drodze powrotnej uczniowie zatrzymali się w Świętej Wodzie, miejscu kultu religijnego Podlasia.

 

 


-->