Pielgrzymka na Jasną Górę

19 października 2015 r., wraz z grupą uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Policealnej kończącą w tym roku szkolnym naukę w Laskach, udaliśmy się na pielgrzymkę do Częstochowy. Nad jej przebiegiem czuwał ks. Michał Wudarczyk. Towarzyszyli nam nauczyciele i wychowawcy.

Pobyt w sanktuarium rozpoczęliśmy od nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Następnie udaliśmy się na wały, stanowiące pozostałość dawnych umocnień klasztoru. Na cokołach z głazów znajdują się tam odlane w brązie figury 14 stacji Drogi Krzyżowej. Jak wielu pielgrzymów przed nami, my również rozważaliśmy mękę Pana Jezusa.

Po południu wzięliśmy udział we mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu. Modliliśmy się o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych i zawodowych.

Bartosz Radomski


-->