Panel dyskusyjny

7 marca br. odbyło się spotkanie uczniów i grona pedagogicznego z dawnymi dyrektorami Jabłonek. Dyrektor szkoły – Pani Agata Kunicka-Goldfinger zaprosiła do rozmowy o dawnych i nowych Jabłonkach osoby kierujące placówką w latach ubiegłych: s. Elżbietę Więckowską, Pana Dyrektora Piotra Grocholskiego i Panią Dyrektor Teresę Cwalinę. Wprowadzeniem do panelu były „Kartki z kalendarium Jabłonek” przeczytane przez Anetę Wyrozębską, przewodniczącą samorządu szkolnego.

W spotkaniu uczestniczyli licznie zgromadzeni goście. Wśród nich Pan Prezes – mec. Władysław Gołąb oraz Matka Generalna Anna Maria Sikorska i kierownicy laskowskich placówek.

                 

 

 


-->