O współpracy z LASUC – szkołą dla niewidomych w Wilnie

W dniach 29 września – 3 października 2014 r. młodzież klas drugich Liceum i Technikum odwiedziła Ośrodek dla niewidomych w Wilnie. Była to trzecia wizyta uczniów naszej szkoły w litewskiej placówce.
Współpracę rozpoczęliśmy w 2012 roku. Wówczas uczniowie obu szkół realizowali projekt dotyczący wybitnych postaci łączących Polskę i Litwę. Wzięliśmy udział w konferencji, na której odczytywane były referaty o Adamie Mickiewiczu, recytowana inwokacja do „Pana Tadeusza” oraz prezentowane prace plastyczne uczniów. Gościem konferencji był przedstawiciel Ambasady Polski w Wilnie.
Uczniowie poznali plan budynku szkoły oraz obejrzeli wybrane pracownie i bibliotekę. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Wilna i lekcję edukacyjną na zamku w Trokach.
Ponownie odwiedziliśmy Wilno rok później i podobnie jak poprzednio młodzież odwiedzała ważne dla polskiej historii i kultury miejsca.
Tegoroczny pobyt w Wilnie upłynął w atmosferze utrwalania wiadomości o twórcach okresu romantyzmu oraz poznawania miasta i jego historii. Młodzież zwiedziła Muzeum Adama Mickiewicza, zatrzymaliśmy się również przy pomniku poety, którego lekko pochylona sylwetka oparta jest na pękniętej kolumnie – symbolizującej los Mickiewicza: życie w ojczyźnie i na emigracji. Byliśmy też w zrekonstruowanej „celi Konrada” obok dawnego Klasztoru Bazylianów.
Ciekawym i wzruszającym przeżyciem okazało się zwiedzanie Litewskiego Muzeum Narodowego. Gdy obejrzeliśmy wybrane eksponaty (makietę Zamku Dolnego i Górnego, zrekonstruowane przedmioty codziennego użytku i broń), mieliśmy okazję posłuchać niezwykłego koncertu. Słuchaliśmy gry na flecie i harfie, a na organach zagrał Kacper Kowalewski.
Najwięcej radości sprawił młodzieży pobyt w Parku Europejskim, muzeum rzeźby współczesnej na otwartej przestrzeni. Kontakt z oryginalnymi instalacjami wyzwolił inwencję twórczą, rozwinął wyobraźnię przestrzenną i był okazją do wesołej zabawy.
Miło upłynął nam również czas spędzony z uczniami szkoły wileńskiej. Graliśmy wspólnie w showdawn, wykonywali prace z filcu i bawili się na dyskotece.

Gorąco dziękujemy za serdeczne przyjęcie w Wilnie pani dyrektor Angele Daujotiene oraz paniom Irenie Jakoniene, Giedre Rezciuniene, Skaidre Butnoriute i Jurgicie Jakone oraz wszystkim pracownikom i uczniom, których tam poznaliśmy.

Agnieszka Krasnodębska

 

 Makietę budynku szkoły oglądają pani Ewa Jastrząb, Piotr Rakowski, Marta Kumaszewska, w tle: Mieczysław Bąk, Karolina Zajk, Katarzyna Marek.  Grupowa fotografia młodzieży i nauczycieli ze szkoły w Laskach i w Wilnie z przedstawicielem Ambadady Polski.  Mieczysław Bąk gra na skrzypcach podczas konferencji w Wilnie.  Młodzież pod liśćmi bananowca, Wilno 2012  Piotr Rakowski i Dawid Głowacki obok drzewa cytrynowego w pracowni biologicznej,  Wilno 2012  Uczniowie z Lasek oglądają globus.  Uczniowie wykonują prace z filcu, Wilno 2012  Grupa uczniów z paniami Ewą Jastrząb, Ireną Jakonis i panem Zbigniewem Wasiewiczem podczas zwiedzania cmentarza na Rossie.  Uczniowie z panią Ewą Jastrząb zapalają znicze przy mauzoleum Józefa Piłsudskiego.  Uczniowie z panią Agatą Skwirosz stoją oparci plecami o wykonaną z betonu, porośniętą mchem, wysoką, kulistą rzeźbę Magdaleny Abakanowicz "Przestrzeń nieznanego rozwoju" (w Parku Europejskim pod Wilnem).  Uczestnicy wycieczki wokół rzeźby Magdaleny Abakanowicz.  Pożegnanie uczniów z Lasek przed budynkiem szkoły, Wilno 2013  Uczniowie z panią Różą Leszkiewicz-Sury i panem Jarosławem Sikorskim podczas oglądania makiety Zamku Dolnego i Górnego. Pan Jarosław Sikorski i Kacper Kowalewski stoją na balkonie budynku Muzeum Adama Mickiewicza, Wilno 2014  Klaudia Wiśniewska i Izabela Wydra oglądają eksponat w Muzeum Adama Mickiewicza, Wilno 2014  Wnętrze Muzeum Adama Mickiewicza, Wilno 2014  W sali Muzeum Adama Mickiewicza siedzą od lewej: pani Róża Leszkiewicz-Sury, Kacper Kowalewski, pan Jarosław Sikorski, Mateusz Jabłoński, Wilno 2014  Dyrektor Muzeum Adama Mickiewicza, Wilno 2014  Grupa przed pomnikiem Adama Mickiewicza, w tle kościół św. Anny, Wilno 2014  Prace ręczne z filcu wykonują Piotr Rakowski, Izabela Wydra i Paweł Misiak, pomaga pani Skaidre Butnoriute, Wilno 2014  Uczestnicy wycieczki na tle zamku w Trokach.  W sali tronowej zamku w Trokach siedzą od lewej: Kacper Kowalewski, Klaudia Wiśniewska, pani Agnieszka Krasnodębska, Arkadiusz Duda.  Mateusz Jabłoński w hełmie.  Arkadiusz Duda ubrany w elementy stroju rycerskiego, Troki 2014  Paweł Misiak i Jarosław Andrzejczyk w strojach rycerskich, Troki 2014  Jarosław Andrzejczyk - rycerz oraz damy: Klaudia Wiśniewska, Katarzyna Dojnikowska i Izabela Wydra.  Kacper Kowalewski w stroju rycerza.  Ogrodzenie z drutu kolczastego, wieża strażnicza i wagon w Muzeum Socrealizmu.  Uczniowie ogladają popiersie Stalina.  Uczniowie ogladają eksponat.

 


-->