Łamanie Chleba

 

Uczniowie siedzą w holu Jabłonek, pod ścianą świątecznie udekorowany stół z jajkami i babką  Dyrektor Stanisław Badeński wita zebranych w holu Jabłonek uczniów, nauczycieli i gości.  Pan Dyrektor Badeński, w tle młodzież przygotowująca część artystyczną spotkania.  Pani Teresa Cwalina przedstawia genezę Łamania Chleba w Jabłonkach.  Pani Teresa Cwalina, w tle uczniowie oraz goście: pani Jadwiga Łuczak i pan Leszek Pałgan.  Patrycja Kłosowska, Magdalena Glema, Piotr Rakowski i Piotr Warachowski wykonują pieśń "Zbawienie przyszło przez Krzyż"  Ksiądz rektor Sławomir Szczepaniak  Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi - pan Józef Placha  Arek Duda, przewodniczący Samorządu Szkoły podczas składania życzeń świątecznych  Ksiądz Michał Wudarczyk podczas wspólnej modlitwy i poświęcenia chleba  Pani Teresa Cwalina i pan Stanisław Badeński łamią chleb.  Pani Teresa Cwalina i ksiądz Sławomir Szczepaniak przy stole z chlebem.  Łamią chleb: pani Teresa Cwalina, pani Agata Kunicka-Goldfinger i pan Maciej Ignasiak.  Łamią chleb, od prawej ks. Szczepaniak, pan Michał Petrycki, pan Józef Placha, pan Piotr Płóciennik.  Patrycja Kłosowska, Magdalena Glema, Piotr Rakowski i Piotr Warachowski stoją w holu szkoły.  Kamil Wiśniewski i pan Leszek Pałgan łamią chleb.  Pani Basia Sternicka częstuje uczniów jajkiem.  Dyrektor szkoły częstuje chlebem panie Jadwigę Szaniawską i Różę Leszkiewicz-Sury.

 


-->