harmonogram 2015

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w 2015 r.

Dzień otwarty

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

1.04.2015 r. o godz. 10:00

oraz

17.04.2015 r. o godz. 9:00

dla kandydatów do szkoły policealnej

24.04 .2015 r. o godz. 11:00

oraz

5.06.2015 r. o godz. 11:00

 

Rozmowy kwalifikacyjne

– dla kandydatów do Liceum, Technikum i do Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 29.04.2015 r. o godz. 9:00

– dla kandydatów do Szkoły Policealnej (kierunek: technik masażysta, technik tyfloinformatyk, technik informatyk, technik administracji)  30.04.2015 r. o godz. 11:00, 30.06.2015 o godz. 10.00

 

Dokumenty należy złożyć do Biura Szkolnego w terminach:

– do Liceum, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej do 30 kwietnia 2015 r.!!!

– do Szkoły Policealnej do 5 lipca 2015 r.!!!


-->