Harmonogram rekrutacji w 2014 r

●  dzień otwarty dla kandydatów do szkoły

– dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych – 14.03.2014 r. o godz. 11:00 oraz 23.05.2014 r. o godz. 9:00

– dla kandydatów do szkoły policealnej – 4.04.2014 r. godz. 11:00.  oraz  23.05.2014 r. o godz. 11:00

●  rozmowy kwalifikacyjne

– dla kandydatów do Liceum, Technikum i do Zasadniczej Szkoły Zawodowej 30.05.2014 r. o godz 9:00

– dla kandydatów do Szkoły Policealnej (kierunek: technik masażysta, technik tyfloinformatyk, technik informatyk, technik administracji) – 16.05.2014 r. o godz. 11:00 oraz 25.06.2014 r. o godz. 11:00

●  dokumenty do szkoły na następny rok szkolny należy złożyć do Biura Szkolnego w terminach:

         – do Liceum, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  do 30.04.2014 r.

         –  do Szkoły Policealnej do 5 lipca 2014 r. r.

Uwaga: po uprzednim zgłoszeniu istnieje możliwość przyjazdu wcześniej


-->