Dzień Otwarty

23 marca 2016 r. naszą szkołę odwiedziła młodzież z Gimnazjum w Laskach. Kierunki kształcenia w Jabłonkach zaprezentował pan dyrektor Stanisław Badeński. Na poziomie ponadgimnazjalnym uczniowie mogą wybrać naukę w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych – o kierunku technik informatyk oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej, która przygotowuje do zawodów: ślusarz, rękodzielnik wyrobów włókienniczych i koszykarz-plecionkarz.

Pan Badeński zachęcał uczniów do rozwijania umiejętności językowych i informatycznych. Mówił, że podjęcie kształcenia w Jabłonkach daje możliwość nauki kilku przedmiotów w zakresie rozszerzonym. W przypadku języków obcych, są to język angielski i niemiecki. Lekcje odbywają się w małych grupach, często też w większym niż standardowo wymiarze godzin.

Następnie przedstawione zostały zasady rekrutacji oraz wykaz dokumentów, które należy złożyć starając się o przyjęcie do wybranej szkoły.

Później Goście zwiedzili poszczególne pracownie, zarówno w budynku Jabłonek, jak i Centrum Rehabilitacji Zawodowej.  Była to okazja do rozmów z uczniami i nauczycielami, do dokładniejszego poznania naszej oferty edukacyjnej.

Agnieszka Krasnodębska

Pobierz: Harmonogram rekrutacji i wykaz dokumentów

 

Goście w pracowni masażu  W pracowni anatomii  W pracowni anatomii  Spotkanie z uczniami klas pierwszych LO i Technikum w pracowni matematycznej  Zwiedzanie pracowni polonistycznej  W pracowni polonistycznej  Zwiedzanie pracowni języka niemieckiego  W pracowni języka niemieckiego  Pan Badeński z uczennicą gimnazjum, ogladającą makietę katedry Goście w pracowni informatycznej  Pracownia dziewiarska  Pracownia dziewiarska


-->