Akademia im. Leona Koźminskiego

11 stycznia 2012 roku uczniowie klas trzecich LO i Technikum oraz uczniowie kierunku „pracownik biurowości” Szkoły Policealnej odwiedzili Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Z dużym zaciekawieniem wysłuchali wykładu na temat „Psychologii pieniądza”. Wykład był o tym, że pieniądz budzi emocje i wpływa na nasze zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego, o tym, że nie zawsze podejmujemy racjonalne decyzje, a darmowy produkt nie zawsze stanowi najkorzystniejszy wybór.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w wykładzie chętnie odpowiadając na pytania prowadzącego. Na zakończenie zadawali wiele pytań nie tylko dotyczących tematyki spotkania, ale także warunków studiowania na uczelni, proponowanych kierunków itp.


Zdjęcie całej grupy na sali wykładowej. Na zdjęciu od prawej Piotr Kowalski, Michał Filochowski, Michał Piętka, Kasia Podchul, Oskar Słodkowski, Filip Szamik. W drugim rzędzie pani Agnieszka, polonistka i Paulina Kiliańczyk
W pierwszym rzędzie Piotr Kowalski i Michał Filochowski. Za nimi (od prawej) Krzysztof Hrynkiewicz, p.Agnieszka, Amanda Grabowska, Tomek Dojka. Na zdjęciu Kasia Podchul, Oskar Słodkowski, Filip Szamik, Aneta Olizarowicz, Marlena Kowalewska, Ola Świątecka, Marcin Dąbrowski

Marta Godzimirska


-->