Narodowe Święto Niepodległości

18 listopada 2015 roku uczniowie i nauczyciele z Jabłonek spotkali się, aby wspólnie świętować 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość odbyła się w Sali Organowej. Młodzież przedstawiła poetycko-patriotyczne treści, które odebrane zostały przez wszystkich z ogromnym wzruszeniem. Serdecznie dziękujemy uczniom oraz czuwającemu nad całością przygotowań – panu Markowi Kunickiemu-Goldfingerowi, za wysiłek włożony w stworzenie programu.

Agnieszka Krasnodębska

Pan dyrektor Badeński wita zebranych na apelu uczniów i nauczycieli  Pan Marek Kunicki-Goldfinger z uczniami, którzy przygotowali program artystyczny  Uczniowie, w tle organy i fotografie siostry Blanki Wąsalanki  Patryk Kalisz oraz inni uczniowie  Bartosz Radomski i inni uczniowie  Mateusz Jabłoński, Dmytro Dmytruk i Piotr Rakowski


-->