Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Wewnątrz kaplicy: księża, uczniowie, rodzice i nauczyciele.  W sali św. Stanisława: dyrektorzy i kierownicy placówek, uczniowie, rodzice i nauczyciele; widok z galerii.  Poczet sztandarowy: Jarosław Andrzejczyk, Oliwia Selewoniuk i Joanna Szarek oraz zebrani w sali św. Stanisława; widok z galerii.  Poczet sztandarowy: Jarosław Andrzejczyk, Oliwia Selewoniuk, Joanna Szarek.  Wystąpienie prezesa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, pana Józefa Plachy.  Dyrektorzy i kierownicy placówek Ośrodka.  Joanna Szarek, Arkadiusz Duda; w tle Dom Dziewcząt.  Pani Teresa Pacuła, Marcin Dąbrowski; w tle Dom Dziewcząt.  Izabela Wydra, Paulina Lewandowska i Angelika Prymus; w tle Dom Dziewcząt.

 

Zdjęcia: Anna Magner


-->