Brajlony

Szkoły ponadgimnazjalne Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach posiadają barjlony z następujących przedmiotów:

anatomia człowieka

fizykoterapia

masaż segmentarny

geografia

botanika

zoologia

 

 


-->