english
version

sponsorzy i
współpracownicy


TOR
MS Films Production House
Home.pl : nr 1 w polskim hostingu


Szanowni Państwo!
Technikum dla Niewidomych w Laskach stoi w dawnym sadzie, stąd nazwa "Jabłonki". Szkoła funkcjonuje w starym prowizorycznym budynku, który miał rozwiązać przejściowe trudności lokalowe. Po kilkudziesięciu latach eksploatacji jest w stanie ruiny. Na dodatek ma elewację wykonaną z płyt zawierających azbest, a w budynku dominuje zapach stęchlizny, który przesiąka ubrania uczniów. W Technikum uczy się 52 uczniów na dwóch kierunkach: technika masażu oraz technika biurowa i języki obce.
Postanowiliśmy stworzyć niewidomym uczniom normalne warunki do nauki. Wolimy, żeby w przyszłości jako wykształceni dorośli ludzie mogli podjąć pracę zawodową zamiast dołączyć do rzeszy bezrobotnych na zasiłku.
Dlatego ukonstytuowaliśmy społeczny Komitet Odbudowy Technikum dla Niewidomych w Laskach przy Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi.licznik
odwiedzin

Projekt i wykonanie witryny
Wojtek Mroczek 2006