Nasze logo zdjęcie gałązek jabłoni
domeny
domeny, hosting, e-mail
Strona zaktualizowana
11.05.2011
|  Home |TOnO | Nasze szkoły | Wydarzenia szkolne  |Dla kandydatów |  Komitet Odbudowy | Brajlony | strony uczniów |
Rozpoczynamy drugi rok współpracy ze Szkołą Średnią im. Szymona Konarskiego w Wilnie
 
            Od 10 do 16 września 2010 roku uczestniczyliśmy w wycieczce na Litwę, realizując projekt „Perspektywy młodych w zjednoczonej Europie: kultura, edukacja, rynek pracy”. Wyjazd 16 uczniów z klas II LO, III LO, IV T i III ZSZ możliwy był dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej, a dokładnie programowi „Młodzież w działaniu”. Przez pięć dni zwiedzaliśmy - wspólnie z młodzieżą ze szkoły polskiej w Wilnie – najciekawsze miejsca stolicy Litwy oraz Kowno i Troki.

            Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od wyjazdu do Kowna. Poznaliśmy historię zamku księcia Witolda oraz mieliśmy okazję znaleźć się u styku dwóch litewskich rzek: Niemna i Wilii. Wstąpiliśmy także do Kościoła Świętego Jerzego, w którym odbywał się koncert chóru, wykonującego narodowe pieśni litewskie. Byliśmy wewnątrz gotyckiej bazyliki archikatedralnej i przed słynnym „Białym Łabędziem”, czyli ratuszem. W Kownie pogłębiliśmy wiedzę dotyczącą Adama Mickiewicza, dotyczącą przede wszystkim jego pobytu w tym mieście.

            Kolejnym dniem była niedziela. Rano uczestniczyliśmy we mszy świętej, odprawianej w języku polskim w Kościele Świętego Ducha. Następnie wyruszyliśmy do Trok, dawnej stolicy Litwy. Zwiedzaliśmy zamek Witolda i mieliśmy okazję poznać historię mieszkających w Trokach Karaimów. Podczas obiadu skosztowaliśmy popularną karaimską potrawę, jaką są kibiny.

            Następne dni spędziliśmy poznając Wilno. Pierwsze kroki skierowaliśmy ku Ostrej Bramie, gdzie zatrzymaliśmy się na modlitwę przed cudownym obrazem Matki Bożej. Przemierzając Wilno, odwiedzaliśmy miejsca związane z wielkimi postaciami z historii i kultury polskiej, głównie poetami: Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim. Byliśmy w pobliżu dawnego klasztoru Bazylianów, w którym więziono Mickiewicza. Obecnie w sąsiednim budynku zrekonstruowano celę poety. Zwiedziliśmy również Muzeum Adama Mickiewicza, usytuowane w domu, w którym mieszkał on w 1822 r. Muzeum tworzą trzy sale, a zgromadzono w nich m.in. sprzęty używane przez poetę i rękopisy.

W programie naszej wycieczki znalazł się także Uniwersytet Wileński, jedna z najstarszych uczelni w Europie Wschodniej. Teren Uniwersytetu kształtował się w ciągu kilku stuleci, dlatego są tu zarówno budynki gotyckie i renesansowe, jak też barokowe i klasycystyczne. Niepowtarzalnego wyglądu nadają uczelni arkady i galerie oraz trzynaście wewnętrznych dziedzińców. Dziedzińce noszą imiona wybitnych wychowanków i profesorów Uniwersytetu. Ważnym obiektem na terenie uczelni jest Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła wraz ze stojącą obok dzwonnicą.

            Jednym z symboli Wilna jest Katedra św. Stanisława Biskupa i św. Władysława. W świątyni znajduje się 11 kaplic. W kaplicy Królewskiej w 1547 r. miał miejsce potajemny ślub Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny. Najpiękniejszą kaplicą jest - wykonana z czarnego i białego marmuru, ozdobiona posągami Jagiellonów - kaplica św. Kazimierza, patrona Litwy. W jej podziemiach znajdują się grobowce królewskie: Aleksandra Jagiellończyka oraz Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny - żon Zygmunta Augusta, złożono tam również serce Władysława IV Wazy.

            W Wilnie, zwanym miastem kościołów, największe wrażenie wywarł na nas Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu. Barokowa świątynia, ufundowana przez hetmana wielkiego litewskiego, Michała Kazimierza Paca, zachwyca swoim wystrojem. Jej wnętrze zdobi ponad dwa tysiące rzeźb stiukowych o tematyce biblijnej, mitologicznej i historycznej. Oryginalnym elementem wystroju jest piękny, kryształowy żyrandol w kształcie łodzi.

Goszcząc w Domu św. Faustyny Kowalskiej poznaliśmy dokładniej biografię świętej oraz historię namalowania obrazu Miłosierdzia Bożego. Wizerunek Chrystusa Miłosiernego w 2005 r., decyzją metropolity wileńskiego, został przeniesiony z polskiego kościoła św. Ducha do kościoła św. Trójcy, gdzie utworzono sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Kolejnym ważnym miejscem, które odwiedziliśmy był Cmentarz na Rossie. Pochowano tam żołnierzy polskich poległych w walkach o Wilno w latach 1919-20 oraz ofiary walk z lat 1939 i 1944. Centralne miejsce zajmuje grób Marii z Billewiczów Piłsudskiej, matki Marszałka, w którym w 1936 r. umieszczono urnę z sercem Józefa Piłsudskiego. Na granitowej płycie widnieje napis „Matka i Serce Syna”. Aż do wojny w tym miejscu stała straż honorowa. Kiedy we wrześniu 1939 r. do Wilna wkraczali Rosjanie, żołnierze polscy nadal trzymali wartę. Nie usłuchali rozkazu złożenia broni. Zginęli, a ślady wystrzelonych do nich kul pozostały na płycie. Nekropolia, wielokrotnie dewastowana w czasach ZSRR, przetrwała i opiekuje się nią Związek Polaków na Litwie.

Pełnym refleksji i zadumy był nasz pobyt w Ponarach. Miejscowość ta, obecnie dzielnica Wilna, to miejsce masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej w czasie II wojny światowej. Znajduje się tam pomnik poświęcony pamięci tysięcy ofiar, głównie narodowości żydowskiej, polskiej, romskiej i rosyjskiej.

* * *

Nasz pobyt, oprócz zwiedzania, przewidywał również udział w zajęciach wspólnie z młodzieżą ze szkoły polskiej w Wilnie. Uczyliśmy się podstawowych zwrotów z języka litewskiego, byliśmy na lekcjach języka angielskiego, rosyjskiego i historii. Zaprezentowaliśmy informacje na temat możliwości studiowania i podejmowania pracy przez obywateli Polski i Litwy w krajach Unii Europejskiej. Uczestniczyliśmy w spotkaniu integracyjnym, aby poznać uczniów przedostatniej klasy, którzy prawdopodobnie przyjadą za kilka miesięcy do Lasek. Ostatniego dnia zostaliśmy zaproszeni na występ zespołu Świtezianka, w którym tańczą uczniowie młodszych klas.

Pobyt w Wilnie był okazją do zawarcia nowych znajomości, poznania sympatycznej i chętnej do pomocy młodzieży. Bardzo zaangażowane w przekazanie nam wiedzy o historii, zabytkach i o tym, co aktualnie dzieje się na Litwie były panie przewodniczki, głównie nauczycielki młodszych klas. W pamięci pozostanie serdeczne przyjęcie nas przez młodzież i nauczycieli ze szkoły im. Konarskiego.

 

Młodzież w Kownie  Kowno, w tle zamek księcia Witolda  Kowno, ulica przy której mieszkał Adam Mickiewicz  W Kownie u zbiegu Niemna i Wili  Podczas zwiedzania zamku w Trokach

  Zamek w Trokach  Cmentarz na Rossie  W cerkwi św. Ducha przy relikwiach męczenników  Kaplica św. Kazimierza w Katedrze Wileńskiej  W tle Katedra Wileńska

  Wejście do dawnego klasztoru Bazylianów   W Muzeum Adama Mickiewicza  
  
 

 

 

 

 

 

 
                            webmaster: Hanna Stachera stachera@staszic.waw.pl